Kopalnia Siarki Machów

39-400 Tarnobrzeg
ul. Górnicza 11,
tel./fax: +48 15 823 30 25
email: info@ksmachow.pl

home | mapa serwisu english
Biuletyn Informacji Publicznej
2014-12-15
Informacja
2014-10-14
Wybór biegłego rewidenta
2014-05-09
Nieruchomość w Piasecznie
2014-04-29
Zabudowana nieruchomość inwestycyjna
2014-04-25
Nieruchomość inwestycyjna
2012-10-04
Program dla pracowników Kopalni Siarki "Machów" S.A.
więcej aktualności

Historia


     Eksploatację złóż siarki rodzimej metodą odkrywkową w rejonie tarnobrzeskim rozpoczęto w wyrobisku "Piaseczno" w 1958 r i prowadzono do 1971 r., natomiast w wyrobisku "Machów" w latach 1970 – 1992.     Wydobycie rudy z wyrobisk stanowiło bazę produkcji siarki opartej na metodzie flotacyjno-rafinacyjnej. Prowadzona eksploatacja rudy siarkowej i jej przeróbka charakteryzowała się wysokim stopniem uciążliwości dla środowiska naturalnego.
     Dobra koniunktura siarki na rynkach światowych uległa w drugiej połowie 1991r. gwałtownemu załamaniu. Powodem załamania cen siarki była zwiększona podaż taniej siarki z odzysku oraz ogólnoświatowa recesja gospodarcza. Doprowadziło to do zahamowania rozwoju górnictwa siarki w Polsce poprzez zaprzestanie wydobycia siarki w odkrywce „Machów” w wyniku czego podjęto decyzję o likwidacji wyrobiska górniczego.
      Z wyrobiska „Piaseczno” oraz „Machów” łącznie wydobyto ok. 82 mln Mg rudy siarkowej, z czego uzyskano ok. 15 mln Mg siarki rafinowanej, w tym celu konieczne było zdjęcie ok. 380 mln m3 nadkładu.    
Z końcem 1992 roku zakończone zostało wydobycie siarki w odkrywce "Machów". Nie został jednak wyłączony system odwadniania złoża, który zapewniał utrzymanie zwierciadła wód trzeciorzędowych poniżej spągu wyrobiska. Zachowanie zwierciadła wód na takim poziomie wynikało z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w okresie prowadzenia prac likwidacyjnych, co wymagało pompowania wody na poziomie ok. 35 tys. m3/dobę za pomocą szeregu studni trzeciorzędowych rozmieszczonych na spągu wyrobiska.
     Prace likwidacyjne w Kopalni rozpoczęto w 1994 r. na mocy decyzji Ministra Przemysłu i Handlu. Stawiając Kopalnię w stan likwidacji, wskazano jednocześnie wodny kierunek zagospodarowania wyrobiska. Aby ten cel osiągnąć należało uporządkować tereny zdegradowane, a przede wszystkim zabezpieczyć wyrobisko kopalniane poprzez budowę warstwy izolującej, odpowiednie wyprofilowanie i umocnienie skarp.
     W miejscu wyrobiska poeksploatacyjnego „Machów” zlokalizowanego po prawej stronie Wisły utworzony został zbiornik wodny o charakterze rekreacyjnym o powierzchni 500 ha i głębokości 42 m.
Od października 2001r. rozpoczęto prace przygotowawcze związane z budową obiektów napełniania zbiornika (tj. kanału ujęciowego o długości 224 mb i wału tymczasowego).
W dniu 24.02.2005r. na podstawie wyników badań wody rzeki Wisły rozpoczęto napełnianie zbiornika „Machów”. Zakończenie napełniania zbiornika „Machów” planowane było na koniec 2009r.
Na terenie zachodniej części Otworowej Kopalni Siarki „Jeziórko” prowadzona jest:
  • rekultywacja terenów poeksploatacyjnych (o powierzchni ok. 1300 ha) w kierunku wodno-leśno-łąkowym (początek prac rekultywacyjnych – w 1993 r.);
  • likwidacja otworów trzecio- i czwartorzędowych (tj. otworów eksploatacyjnych i studni obserwacyjnych).
Na terenie Odkrywkowej Kopalni Siarki „Piaseczno” prowadzona jest rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego w kierunku wodno-leśnym na obszarze ok. 169 ha.
Wyrobisko poeksploatacyjne „Piaseczno” powstało po lewej stronie Wisły, oddalone 2 km od jej koryta. W wyniku rozpoczętych prac rekultywacyjnych powstanie zbiornik wodny o charakterze rekreacyjnym o powierzchni ok. 160 ha i głębokości ok. 44 m.
Od niedawna przedmiotem działalności Spółki jest również likwidacja wyrobiska po Kopalni Siarki "Basznia".

Likwidacja kopalń finansowana była dotacjami z budżetu państwa, a od 2001r. finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i środkami własnymi.
Zakończenie prac rekultywacyjnych planowane jest na koniec 2013 roku, a głównych prac do 2010 roku. Wykonanie powyższych zamierzeń pozwoli przywrócić środowisku naturalnemu tereny pierwotnie zdegradowane, uatrakcyjni krajobraz oraz stworzy warunki rozwoju turystyki w skali regionu.
Projekt i wykonanie RemnetCopyright Kopalnia Siarki Machów 2006 All Rights Reserved